loader image

Форми підтримки

Державні форми підтримки на які можуть претендувати молоді науковці НАН України (станом на 05.2023 р.)

Форма підтримки Кількість та розмір Нормативний документ
1 Премія Президента України для молодих учених 40 премій, (із них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) 40 000 грн. кожна Указ Президента України від 12.06.2000 №779
2 Стипендія Президента України для молодих учених (для НАН України) 300 стипендій
три прожиткових мінімуму для працездатних осіб щомісяця
Указ Президента України від 22.03.1994 №100 та Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 №582
Постанова Президії НАН України від 31.08.2022 № 258 «Про стипендії Президента України для молодих вчених»
3 Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (для МОН України та національних галузевих академій наук) 320 стипендій
два прожиткових мінімуму для працездатних осіб щомісяця
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 №560
4 Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Кандидати наук (до 30 років) – 50 грантів по 60 000 грн.;
докторанти (до 33 років) – 20 грантів по 75 000 грн.;
доктори наук (до 35 років) – 7 грантів по 90 000 грн.
Укази Президента України від 09.04.2002 №315 та від 24.12.2002 №1210
5 Гранти Президента України для обдарованої молоді 60 грантів
до 75 000 грн. кожний
Указ Президента України від 02.08.2000 №945
6 Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень 20 грантів
150 000 грн.
Укази Президента України від 16.05.2008 №444 та від 17.06.2009 №446
7 Премія Верховної Ради України молодим ученим (до 2019 р. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок) 50 премій
шістдесят прожиткових мінімуму для працездатних осіб
Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 №2675
Інструкція з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, а також порядку їх розгляду
8 Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (до 2020 р. іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених) 50 стипендій
п’ять прожиткових мінімуму для працездатних осіб щомісяця
Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 №2676
Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів
9 Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України 20 премій
50 000 грн. кожна
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333
10 Іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні 25 стипендій
два прожиткових мінімуму для працездатних осіб щомісяця
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 №1017 “Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні”
11 Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (до 2016 р. Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді) 50 премій
у розмірі 10 тис грн. кожна
Положення про премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва
12 Обласна премія для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області Загальний грошовий фонд становить 3 (три) мільйони гривень Розпорядження Львівської військової адміністрації від 03.03.2023 №108/0/5-23ВА.
Положення про обласну премію для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році.

Форми підтримки молодих учених, запроваджені НАН України (станом на 05.2023 р.)

Форма підтримки Кількість та розмір Нормативний документ
1 Стипендія НАН України для молодих учених 320 стипендій
1,8 прожиткового мінімуму для працездатних осіб щомісяця
Постанова Президії НАН України від 31.08.2022 № 259 «Про стипендії НАН України для молодих вчених»
2 Стипендія імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених НАН України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 15 стипендій
(три прожиткових мінімуму для працездатних осіб)
Постанова Президії НАН України від 12.05.2021 №164 “Про заснування стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук”
3 Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки Щорічно розмір гранту не може перевищувати 1 млн. грн. Постанова Президії НАН України від 30.05.2018 №183 «Про затвердження Положення про гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки»
4 Проекти НДР молодих учених НАН України
(конкурси проводяться раз у 2 роки)
103 проекти НДР Розпорядження Президії НАН України від 22.02.2013 № 119 (зі змінами) «Про порядок конкурсного відбору проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України, їх виконання та цільове фінансове забезпечення»
5 Програма постдокторальних досліджень у НАН України Кількість встановлюється Президією НАН України. Розмір посадового окладу с.н.с. з доплатами. Постанова Президії НАН України від 26.01.2022 №38 «Про внесення змін до Положення про програму постдокторальних досліджень у Національній академії наук України»
6 Премія НАН України для молодих учених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи 14 премій для молодих
учених; 14 премій для студентів.
Постанова Президії НАН України від 11.07.2007 №205 “Про затвердження оновленого Положення про премії НАН України молодим ученим та студентам вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи”
7 Додаткові відомчі теми молодим вченим, які виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України Розмір: 70 000 грн. для кандидатів наук; 100 000 грн. для докторів наук. Постанова Президії НАН України від 27.03.2013 №24 (зі змінами) «Про порядок відбору молодих учених НАН України для заслуховування на засіданнях Президії НАН України».
8 Відзнака Національної академії наук України “Талант, натхнення, праця”   Постанова Президії НАН України від 28.09.2005 №197 «Про заохочувальні відзнаки Національної академії наук України». Додаток № 6 «Положення про Відзнаку Національної академії наук України для молодих учених “Талант, натхнення, праця”»
9 Грамота Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України  

Постанова Президії НАН України від 08.03.2023 №107 «Про Грамоту Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України».

Порядок подання документів на отримання Грамоти Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України