loader image

IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»

Запрошуємо вас до участі у IV Всеукраїнській науково-технічній конференції
«НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»
, яка відбудеться 14-16 листопада 2023 року в Інституті
чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України в очній / заочній формі.
Участь у конференції безкоштовна.

Тематичні напрями роботи конференції

  • металургія чавуну та сталі: технології, інновації, якість;
  • електрометалургія;
  • технології позапічної обробки чавуну та сталі;
  • автоматизація та сучасні методи контролю металургійних процесів та якості металургійної продукції;
  • металознавство та термічна обробка сталі;
  • прогресивні технології обробки металу тиском;
  • моделювання та оптимізація технологічних процесів;
  • екологічні проблеми чорної металургії.

Для участі у конференції необхідно до 7 листопада 2023 року надіслати на
електронну адресу конференції office.isi@nas.gov.ua тези доповіді, оформлені згідно з
вимогами.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний комітет конференції

Бабаченко О. І. (голова) – д.т.н., с.н.с., директор ІЧМ НАНУ.

Меркулов О.Є. (заступник голови) – д.т.н., с.н.с., заступник директора ІЧМ НАНУ.

Кононенко Г.А. (секретар) – д.т.н., ст.д., учений секретар ІЧМ НАНУ.

Науковий комітет конференції

Камкіна Л. В. – д.т.н., проф., декан факультету Металургійних процесів та хімічних технологій
Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій

Тогобицька Д. М. – д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу фізико-хімічних проблем металургійних
процесів ІЧМ НАНУ;

Шевченко А. П. – д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу позапічної обробки чавуну ІЧМ НАНУ;

Чернятевич А. Г. – д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу фізико-технічних проблем металургії
сталі ІЧМ НАНУ;

Муравйова І. Г. – д.т.н., с.н.с., пров. наук. співроб. відділу т металургії чавуну ІЧМ НАНУ;

Нестеров О. С. – к.т.н., с.н.с. зав. відділу металургії чавуну ІЧМ НАНУ;

Луценко В. А. – д.т.н., с.н.с., пров. наук. співроб. відділу термічної обробки металу для
машинобудування ІЧМ НАНУ;

Парусов Е.В. – д.т.н., с.н.с., зав. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАНУ;

Приходько І. Ю. – д.т.н., с.н.с., зав. відділу процесів і машин обробки металів тиском ІЧМ НАНУ;

Дейнеко Л. М. – д.т.н., проф., зав. кафедрою «Матеріалознавства та термічної обробки металів»
Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій;

Сігарьов Є. М. – д.т.н., проф., зав. кафедрою «Металургії чорних металів та обробки металів
тиском» Дніпровського державного технічного університету;

Грішин О. М. – Заступник декана Металургійного факультету, к.т.н., доцент кафедри «Теоретичних
основ металургійних процесів» Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного
університету науки і технологій;

Баюл К. В. – д.т.н., с.н.с. відділу технологічного обладнання та систем управління ІЧМ НАНУ.

Матеріали конференції

Тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику тез конференції, який буде
розміщений на сайті Інституту www.isi.gov.ua з присвоєнням DOI збірнику.
За бажанням авторів розширені варіанти доповідей будуть опубліковані у Збірнику
наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» з
присвоєнням DOI (https://jrn.isi.gov.ua). Збірник входить до категорії „Б” переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та
ступеня доктора філософії.

Публікація статей у збірнику безкоштовна.

Правила оформлення тез доповідей

Обсяг: 0,5 – 1 аркуш формату А4 без нумерації.

Мова: тези слід представити двома мовами: українською та англійською.

Поля: дзеркальні поля, внутрішні – 2 см, верхні, нижні, зовнішні – 1,5 см.

Шрифт: Times New Roman, 12 пт., звичайний.

Абзац: відступ – 1 см, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання – по ширині.

Тези не мають містити рисунків та таблиць.

Викладання матеріалу:

УДК – вирівнювання зліва,

назва тез – напівжирний шрифт, ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ;

автори – вирівнювання по центру, напівжирний шрифт (якщо є співавтори,
підкреслити доповідача), ступінь; вчене звання,

повна назва організації – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру;

основний матеріал тез – звичайний шрифт.

Посилання на літературні джерела мають оформлюватись згідно вимог ДСТУ 8302:2015.

Довідки щодо проведення конференції

Голуб Тетяна, е-mail: dove@email.ua

Маначин Іван, е-mail: imanachyn@gmail.com

Зразок тез

IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»

Схожі публікації