loader image

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ»

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ»

м. Івано-Франківськ,
27 – 30 вересня 2023 року

Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», яка відбудеться 27 – 30 вересня 2023 року у м. Івано-Франківську на базі кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці, які проводять дослідження в усіх галузях ботаніки, мікології, дендрології, ландшафтної архітектури та екології. За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей учасників.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія
  2. Систематика та флористика судинних рослин
  3. Екологія рослин та фітоценологія
  4. Експериментальна ботаніка та мікологія
  5. Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура
  6. Оцінка стану біосистем

В рамках конференції також запланована робота міжнародної англомовної секції, та екскурсії історичним центром Івано Франківська та до Карпатського Національного Природного Парку.
Робочі мови конференції: українська, англійська
Форми участі у конференції: очна і заочна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету: чл.-кор. НАН України Єлизавета Львівна Кордюм
Співголова: декан Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Случик Віктор Миколайович
Секретаріат: д-р. філ. Соф’я Садогурська, к.б.н., доц. Мирослава Миленька.

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (Київ, Україна): д-р. філ. Валерія Конайкова, д-
р. філ. Ольга Кривошея-Захарова, д-р. філ. Соф’я Садогурська, д-р. філ. Анастасія Давидова, к.б.н.
Ольга Федюк, к.б.н. Ольга Чусова, к.б.н. Юлія Розенбліт, к.б.н. Вікторія Березовська, асп. Олена
Міськова, асп. Поліна Гетьман, асп. Катерина Лавріненко, асп. Аліса Атаманчук, асп. Світлана
Бондарук, асп. Остап Богославець, асп. Микола Ларіонов, Дарія Боровик.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна):
к.б.н. Надія Капець, к.б.н., доц. Надія Різничук, к.б.н., доц. Андрій Заморока, к.б.н. Галина
Мельниченко, к.б.н. Роман Черепанин, асист. Уляна Семак.
University of Lodz (Лодзь, Польща): PhD, DSc, Marcin Kiedrzyński.
Jagiellonian University (Краків, Польща): Prof., DrSc, Mitka Józef.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та англійською мовою. Обов’язково подається коротка анотація (3–5 речень) англійською мовою. Основний текст доповідей – англійською або українською. Текст тез подають у текстовому редакторі Microsoft Word (тип файлу «.rtf»). Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.rtf).

Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів, назвою та анотацією) – до 2500 знаків (з пробілами). Формат сторінки – А4, усі поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см, вирівнювання абзацу – за шириною.

Латинські назви таксонів та синтаксонів наводяться курсивом. Тези не повинні містити
переносів, таблиць, рисунків, графіків. Літературні посилання у тексті наводяться в круглих дужках, де
вказуються прізвища авторів і рік публікації (Шевченко, 2011), звертаємо Вашу увагу на те, що список
літератури в тезах не наводиться.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати тези та відхиляти такі, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції.

Для більш детальної інформації ознайомтесь з інформаційним листом.

Схожі публікації