loader image

Нормативно-правові документи НАН України

Статут Національної академії наук України.

(Ухвалено Загальними зборами Національної академії наук України постанова від 27.05.2021 №1, зареєстровано Міністерством юстиції України 21 липня 2021 р. наказ № 2591/5)

Основні принципи організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України (Затверджено Постановою Президії НАН України від 14 вересня 2016 р. №180)

Положення про Секцію Національної академії наук України (Затверджено Постановою Президії НАН України 14 вересня 2016 р. №182)

Положення про відділення Національної академії наук України (Затверджено Постановою Президії НАН України від 14 вересня 2016 р. №181)

Розподіл обов’язків між членами Президії НАН України (Затверджено Постановою Президії НАН України від 23 жовтня 2020 р. №172  (зі змінами, внесеними постановами Президії НАН України від 07.07.2021 №247 та від 15.09.2021 №265)

Про символіку НАН України (Затверджено Постановою Президії НАН України від 23 січня 2008 р. № 16)

Про Етичний кодекс ученого України (Затверджено Постановою Загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 року № 2)

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України (Затверджено Розпорядженням Президії НАН України від 04 жовтня 2018 р. №553)