loader image

Державні нормативно-правові документи що регулюють наукову, освітню та інноваційну діяльність в Україні

Закон України від 26 листопада 2015 року №848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»

Закон України від 11 липня 2001 року № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Закон України від 7 лютого 2002 року № 3065-III «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»

Закон України від 25 червня 1993 року № 3322-XII «Про науково-технічну інформацію»

Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV «Про державні цільові програми»

Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»

Кодекс законів про працю України

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд досліджень України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 «Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 607 «Питання державних ключових лабораторій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 174 «Про затвердження Положення про національний науковий центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 703 «Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475 «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 953 «Про затвердження Типового положення про наглядову раду при державній науковій установі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776 «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 723 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2017  № 1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019  № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти