loader image

V (XVІ) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Інститут екології карпат

ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (М. ЖЕШУВ, ПОЛЬЩА)

Львівське відділення Українського ботанічного товариства

V (XVІ) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»
(Львів, 18-19 жовтня 2023 р.)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Рада молодих учених Інституту екології Карпат НАН України запрошує Вас взяти участь у V (XVІ) Міжнародній конференції молодих учених „НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ”.
На конференції планується обговорити результати оригінальних досліджень і теоретичних узагальнень з таких напрямів:

  1. Збереження біорізноманіття;
  2. Управління біорізноманіттям на природоохоронних територіях;
  3. Біомоніторинг стану природного середовища.

Формат конференції: очна, дистанційна (on-line) та заочна (публікація матеріалів).
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.
Конференція відбудеться 18-19 жовтня 2023 р. Запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці віком до 35 років.
Редакційна рада залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам чи тематиці конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 вересня надіслати:

  1. Заявку учасника на електронну адресу оргкомітету: iek.nanu@ukr.net (форма заявки додається).
  2. Електронний варіант матеріалів конференції (назва файлу – за прізвищем першого автора; формат – rtf) на зазначену вище адресу. Отримання заявки і тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу протягом 2-3 робочих днів від часу їх надсилання. У разі відсутності підтвердження, будь ласка, надішліть матеріали повторно. За зміст тез доповіді відповідальність несе автор.

Другий інформаційний лист із програмою конференції та посиланням на Zoom конференцію буде відправлено зареєстрованим учасникам до 17 жовтня.

Організаційний внесок – участь у конференції безкоштовна (буде надіслана електронна версія збірника тез доповідей).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали доповіді, розміром до двох (2) сторінок, повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word українською, польською або англійською мовою. Формат сторінки А4, поля – 1,5 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал одинарний. Текст без виділення жирним або курсивом, символи з гарнітури Symbol, без переносів, без рисунків, графіків, таблиць, за необхідності можна робити посилання на джерела інформації: в круглих дужках автор чи назва публікації, рік. Список літератури не додається. Обов’язково подається коротка анотація (до 5 речень) англійською мовою.

Зразок оформлення V (XVІ) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Директор Інституту екології Карпат НАН України, д.б.н., c.н.c. Іван Данилик,
Заступник голови оргкомітету:
Заступник голови Ради молодих учених Інституту екології Карпат НАН України,
Христина Чернявська
Члени оргкомітету:
д.б.н., с.н.с. Володимир Кияк, (ІЕК НАН України);
д-р наук, проф. Конрад Леньовський (Інститут Біології і Біотехнології, Колегіум природничих наук Жешувського університету (м. Жешув, Польща);
д-р наук, проф. Єва Вегжин (Інститут Біології і Біотехнології, Колегіуму природничих наук Жешувського університету (м. Жешув, Польща);
к.б.н., с.н.с. Ірина Шпаківська, (ІЕК НАН України);
к.б.н., с.н.с. Оксана Марискевич, (ІЕК НАН України);
к.б.н., с.н.с. Олександр Кагало, (ІЕК НАН України);
к.б.н., с.н.с. Оксана Лобачевська, (ІЕК НАН України);
к.б.н., с.н.с. Наталія Кияк, (ІЕК НАН України);
к.б.н. Надія Сичак, (ІЕК НАН України);
к.б.н. Роман Соханьчак, (ІЕК НАН України);
к.б.н. Ольга Андрєєва, (ІЕК НАН України);
Ірина Мєдвєдєва, (ІЕК НАН України);
Секретар конференції:
Ігор Пижик, (ІЕК НАН України).

Адреса оргкомітету:
Інститут екології Карпат НАН України
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026

тел. +38 (032) 270-74-43; факс +38 (032) 270-74-30
+38 067 92 64 552 (Христина Чернявська)

ЗАЯВКА

на участь у роботі V (XVІ) Міжнародної конференції молодих учених
«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»
(Львів, 18-19 жовтня 2023 р.)

Прізвище, ім’я, по-батькові
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання), поштова адреса
Назва секції
Форма участі
Назва доповіді
E-mail
Контактний телефон

Детальна інформація в прикріпленому файлі

Схожі публікації